Zmień język / Change language:
Zandleven Coatings
Protective Coatings
Marine Coatings

Doradztwo techniczne

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku antykorozji zdajemy sobie sprawę jak szeroką dziedziną jest ochrona konstrukcji stalowych przed korozją. Nasz zespół doradców z chęcią podzieli się swoją wiedzą w tym zakresie.

Aby skontaktować się z najbliższym doradcą, kliknij tutaj.Poniżej przedstawiamy przydatne informacje oraz systemy zabezpieczeń antykorozyjnych.Przykłady środowisk w poszczególnych klasach korozyjności atmosfery:


Klasa korozyjności

Przykłady środowisk

Na zewnątrz

Wewnątrz

C1 – bardzo mała

-

Ogrzewane budynki z czystą atmosferą, np. biura, sklepy, szkoły, hotele

C2 – mała

Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Głównie tereny wiejskie.

Nieogrzewane budynki, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe

C3 – średnia

Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenem siarki (IV). Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu.

Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności
i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie

C4 – duża

Obszary przemysłowe i przybrzeżne
o średnim zasoleniu

Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe łodzi i statków

C5I – bardzo duża (przemysłowa)

Obszary przemysłowe o dużej wilgotności
i agresywnej atmosferze

Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją
i dużym zanieczyszczeniem

C5M – bardzo duża (morska)

Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu

Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją
i dużym zanieczyszczeniem.  • Systemy Zandleven Coatings dla klasy korozyjności C1-C5 M/I wg. normy PN-EN ISO 12944:

Przykładowe systemy z zastosowaniem naszych produktów zostały opisane tutaj  • Systemy na stal ocynkowaną ogniowo:

Dla konstrukcji stalowych ocynkowanych ogniowo zalecamy system zaaprobowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów:

Warstwa

Nazwa produktu

Grubość powłoki

Powłoka technologiczna

2H2 Zandinol Washprimer

10-20 μm

Powłoka podkładowa

C25 Monopox Metalcoat ZL-70

80-250 μm

Powłoka nawierzchniowa

D48 Polyfinish MU-DL

80-110 μm

Dodatkowe informacje zawarte są w aprobacie technicznej udostępnionej na życzenie  • Systemy ognioochronne:

Dla systemów ognioochronnych o klasie odpornośc ogniowej R15 – R90 (dla profili otwartych i zamkniętych, prostokatnych) oraz R15-R60 (dla profili zamkniętych, okrągłych) zalecamy system zgodny z aprobatą techniczną ITB

Warstwa

Nazwa produktu

Grubość powłoki

Powłoka podkładowa

C55 Monopox FP-Primer

70-100 μm

Powłoka zasadnicza (pęczniejąca)

Flame Stal Fire Proof Solvent

Różna

Powłoka nawierzchniowa

D48 Polyfinish MU-DL

60-80 μm
Pomimo przyjętych standardowych zestawów malarskich opisanych powyżej, każde zapytanie ofertowe jest rozpatrywane indywidualnie. Dobór zabezpieczenia antykorozyjnego jest zależny od wielu czynników, m.in rodzaju konstrukcji, sposobu przygotowania powierzchni, rodzaju środowiska czy oczekiwanej trwałości systemu.Definicje oraz przydatne pojęcia można znaleźć tutaj